“İnsan ve Çevre Sağlığını Korumak; 
İnsanların ve Çevreyi paylaştığımız diğer Canlıların Haklarını Korumaktır.” 
1. Yaşama Hakkı; Dünya üzerinde bulunan yaşam birbiri ile bağlantılı ve girifttir. Kimyasal formüldeki bir verinin çıkmasının tüm sonucu değiştirdiği gibi en ufak müdahale tüm sonucu değiştirir. 
Bu yüzden;
Çevresel risklerin planlanabildiği, 
Zararlıların dışındaki canlılara etkisi olmayan ürünlerin kullanıldığı,
Canlıların sinir sistemine etki etmeyen ürünlerin kullanıldığı,
Başarının öldürmek değil, korumak olduğu,
Hizmetler sunmaktayız.
2. Barınma Hakkı; her canlı korunaklı bir barınma hakkına sahiptir. Bu yüzden pest kontrol hizmetlerinde uygulamaların yapıldığı tüm alanlarda yaşayan canlıların barınaklarını tahrip etmeyen, toksik etkilenmelerine imkân sağlamayan, ürün ve hizmetler kullanmaktayız.
3. Korunma Hakkı; Vahşi yaşamda üstün egemendir. Fakat biz insanlar medeni canlılarız ve birde eşitlik üstün olamayanın haklarını da korumaya yönelik olmalıdır. Bu yüzden Bizler gücümüzün yettiği kadar mücadele etmiyoruz. Gücümüz yettiğince Koruyoruz.
4. Sağlık Hakkı; Vektörel Zararlıların hastalık etmeni bulaştırdığı insanların sağlıklı yaşamaları, tarımsal hayvanların verimli olmaları tabiattaki diğer canlıların varlıklarını sürdürülebilir kılmaları için bizler kâinatta yaşayan tüm canlıların sağlıklı olmalarını önemsiyoruz. Hizmet kalite unsurlarını bu bağlamda şekillendiriyoruz. 
5. Bilgilendirme Hakkı; İnsanlarımız Toplum ve Çevre Sağlığı alanında Vektörel zararlılarla Mücadele Hizmetlerinin teknik olması nedeni ile yeterli bilgiye sahip olmaya bilirler. İşimiz bir nevi hekimlik işidir ve hekim hastasını tedavi prosedürleri açısından bilgilendirme zorunluluğu olduğu gibi kendimizi zorunlu hissediyor ve şeffaf uygulamalarımızı paylaşıyoruz.