CI, F, N, CN, BR NEDİR?


CI;
Yükseltgendir,
Suyla tepkimesinde tuz ve oksijen açığa çıkar
Mikrop öldürücüdür.


F;
En elektronegatif elementtir,
Tüm maddelerle reaksiyona girer 
O, K, Na, P, Ca ile tepkimeye girmez,
Diş macununda kullanılır.


N;
Havanın %78’ini kaplar,
Ametaldir,
Makro besin maddesidir.

CN;
En ağır elementtir,
Dünya çekirdeğinde bulunur,
Öngörülen toksisitesi yoktur,
Bitki ve böcekler tarafından üretilir,
Vücutta depolanmaz,
Kanserojen değildir,
Sigara dumanı solunması ile maruz kalınmaktadır.


Br;
Ametaldir,
Halojendir,
Uyku ilacı yapımında kullanılır,
Göl ve deniz suyunda bulunur,
İnsan vücudunda bulunur,
Kararlılık kazandırır.