Öldürme Oranı 

PBO olması
Aktif maddenin metabolik bozulmasını önler ve mikst fonksiyon oksidaz sistemini inhibe eder
PBO ile knock down-domonte doz oluşur
Sentetik pyretrinler, Oral ve solunum yoluyla inhalasyon olur bu yüzden inhalasyonu hızlandıran ve hızlı etki gösteren CI, F, N, CN, BR molekülleri formülasyon içinde olmalıdır.
CI, F, N, CN, BR molekülleri olması P450 enzimi seviyesine bakmadan ölümü gerçekleştirir ve popülasyon kırılır. Aksi halde dirençli bireyi oluşturmuş oluruz.
Lipofik esterler hızla nüfuz eder felç oluşur ayrıca sodyum kanalına etki eder sinir sisteminin aşırı aktivitesine yol açar