Br, Molekülü ile kararlı, Ergin ve Rezidüel Mücadele ile hedef odaklı, ME form ile etkin, Formülasyon LD50: 6544 ile güvenli.

Biyosidal ürün seçimi Moleküler boyutta incelenmeli ve karar mekanizması oluşturulmalıdır. 
Br. Molekülü en etkin ve ürünün verimliliğini arttırmada başrol oyuncusudur.
Br;
• Ametaldir,
• Halojendir,
• Uyku ilacı yapımında kullanılır,
• Göl ve deniz suyunda bulunur,
• İnsan vücudunda bulunur,
• Kararlılık kazandırır.
Zararlılar ile mücadele zararlını bağışıklık sistemi ile mücadeleden ibarettir. Bağışıklık sistemini etkileyen hormon p450 (gulutethion-s-transferanz) enzimleridir. Bu enzimler zararlı vücuduna giren moleküllerin dışarı atılmasını ve dolayısı ile bağışıklık sistemin oluşturmaktadır.
Yukarıda görüldüğü gibi p450 enzimi pupa evresinden yumurta evresine doğru sürekli artmaktadır.  
Zararlının bağışıklık sisteminin en zayıf olduğu dönem ergin dönemidir. Bu dönemde zararlıyı dinlenme, konaklama, barınma, beslenme yerlerine uygulama yaparak mücadele edersek hem zararlıyı yakalamış hem öldürme oranını maksimumda tutmuş oluruz. 
Formülasyon kalitesi ürünün verimliliğini etkileyen en önemli hususların başında gelmektedir. Mikroemülsiyon teknolojisi ile aktif ve yarımcı maddeler homojenizasyon verimliliğinin yanında düşük mikro boyutta damlacıklar oluşturduğundan ürünün toplam verimliliğini de arttırmaktadır. Damlacık boyutu;  E: 0,01-0,1 mm çapındadır. Bu sayede zararlıya aktifin teması ile tutunma oranı artmakta, yüzey alanı azaldığından dış etkilere dayanım artmaktadır.
Ürün içeriğinde 3 aktif madde bulundurmaktadır. 
%2 Deltamethrin - %1 Tetramethrin - %2 PBO
Güvenlik;
Ürünler kullanıldığında güvenlik açısından iki kritik kontrol noktası bulunmaktadır.
1. Uygulayıcı Güvenliği
2. Çevre Güvenliği 
Her ikisi açısından bir çok veri incelenebilir fakat Formülasyon LD50 değeri tüm riskler hakkında genel bilgi sunmaktadır. Prodelta ME ürünümüzün Gosselin, Smith ve Hodge toksik sınıflandırmasına göre formülasyon LD50 değeri: 6544 mg/kg. ile pratik olarak Non-toksikdir.