F, CI, Molekülü ile yükseltgen, bağışıklık sisteminden atılamayan özelliğine, Zararlının bağışıklık sisteminin en kuvvetli olduğu dönem olan Larva Mücadelesini, arganik materyalde su ile yıkanmayan OİLDİSPERSİYON ile etkin, Gosselin, Smith ve Hodge toksik sınıflandırmasına göre Formülasyon LD50: 4640 ile pratik olarak Non-toksik güvenli.%20 Diflubenzuron

 • CI;
  • Yükseltgendir,
  • Suyla tepkimesinde tuz ve oksijen açığa çıkar
  • Mikrop öldürücüdür.

 • F;
  • En elektronegatif elementtir,
  • Tüm maddelerle reaksiyona girer
  • O, K, Na, P, Ca ile tepkimeye girmez,
  • Diş macununda kullanılır.

 

Zararlılar ile mücadele zararlını bağışıklık sistemi ile mücadeleden ibarettir. Bağışıklık sistemini etkileyen hormon p450 (gulutethion-s-transferanz) enzimleridir. Bu enzimler zararlı vücuduna giren moleküllerin dışarı atılmasını ve dolayısı ile bağışıklık sistemin oluşturmaktadır.

Yukarıda görüldüğü gibi p450 enzimi pupa evresinden yumurta evresine doğru sürekli artmaktadır. 

Zararlının bağışıklık sisteminin en kuvvetli olduğu dönem Larva dönemidir. Bu dönemde zararlılar ile mücadele ederken başarı oranını etkileyen en önemli unsur formülasyon tipidir. OD formülasyon su ile yıkanmayı ortadan kaldırır, inhalasyonu arttırır, kalıcılığı sağlar, penetrasyonu arttırır. Yeni gübre yığınları gelse bile ürün etkinliği azalmaz.

 • Formülasyon kalitesi ürünün verimliliğini etkileyen en önemli hususların başında gelmektedir.

Oil Dispersiyon kalıcılık,

 • Aktif maddeler için Mükemmel dağıtım sistemi sağlar
 • OD Adjuvan etki sağlar (aktifin etkisini arttırıcı)
 • %5 aktif içerik
 • OD formülasyon kararlılık oluşturur
 • OD form organik materyalde ve şırasında su gibi çözünmez daha uzun kalıcılık sağlar. Bu sayede uygulama yapıldıktan sonra yeni gübrenin gelmesi ile oluşan negatif durumu ortadan kaldırır.
 • OD form tank içinde kararlı kalır


Güvenlik;

Ürünler kullanıldığında güvenlik açısından iki kritik kontrol noktası bulunmaktadır.

 1. Uygulayıcı Güvenliği
 2. Çevre Güvenliği

Her ikisi açısından birçok veri incelenebilir fakat Formülasyon LD50 değeri tüm riskler hakkında genel bilgi sunmaktadır. PRODİF OD ürünümüzün formülasyon Gosselin, Smith ve Hodge toksik sınıflandırmasına göre LD50 değeri: 1984 mg/kg. ile pratik olarak Non-toksikdir.