%5 Pyriprocsyfen
N, Molekülü ile doğal olarak ortamda bulunan, cezbediciliği arttıran, Zararlının bağışıklık sisteminin en kuvvetli olduğu dönem olan Larva Mücadelesini, birden fazla aktifin karışımında kullnılması gereken en etkin form olan SUSPOEMİLSİYON ile etkin, Gosselin, Smith ve Hodge toksik sınıflandırmasına göre Formülasyon LD50: >2000 ile pratik olarak Non-toksik güvenli.
– N;
• Havanın %78’ini kaplar,
• Ametaldir,
• Makro besin maddesidir.
• Cazibeyi arttırır.
 
Zararlılar ile mücadele zararlını bağışıklık sistemi ile mücadeleden ibarettir. Bağışıklık sistemini etkileyen hormon p450 (gulutethion-s-transferanz) enzimleridir. Bu enzimler zararlı vücuduna giren moleküllerin dışarı atılmasını ve dolayısı ile bağışıklık sistemin oluşturmaktadır.
Yukarıda görüldüğü gibi p450 enzimi pupa evresinden yumurta evresine doğru sürekli artmaktadır.  
Zararlının bağışıklık sisteminin en kuvvetli olduğu dönem Larva dönemidir. Bu dönemde zararlılar ile mücadele ederken başarı oranını etkileyen en önemli unsur formülasyon tipidir. SE formülasyon inhalasyonu arttırır, kalıcılığı sağlar, penetrasyonun artmasını sağlayarak zararlıda şok etkisi oluşturur. Ölüm hızını azaltırken p450 enzimi devede olsa bile bağışıklık sisteminin kaldıramayacağı bir yük oluşturur.
Formülasyon kalitesi ürünün verimliliğini etkileyen en önemli hususların başında gelmektedir. homojenizasyon  için, solvent, yayılması için dağıtıcı, soğukta stabil kalması için antifiriz, küflenmeyi önlemek için anti mikrobiyal koruyucu, çalkalamada köpük oluşumunu engellemek için köpük kırıcı yapılarını barındırır. Çok farklı fiziksel özellikleri karıştırmada kullanılan tek formülasyon SUSPOEMİLSİYON’dur.
 
Güvenlik;
Ürünler kullanıldığında güvenlik açısından iki kritik kontrol noktası bulunmaktadır.
1. Uygulayıcı Güvenliği
2. Çevre Güvenliği 
Her ikisi açısından bir çok veri incelenebilir fakat Formülasyon LD50 değeri tüm riskler hakkında genel bilgi sunmaktadır. PROCAPS CS ürünümüzün formülasyon Gosselin, Smith ve Hodge toksik sınıflandırmasına göre LD50 değeri: 1984 mg/kg. ile pratik olarak Non-toksikdir.