Tarçın yağı ve CI, F, N, Molekülü ile inhalasyon arttırıcı, askıda kalma süresini arttırıcı, yükseltgen, bağışıklık dengesini bozan, cezbedici, Zararlının bağışıklık sisteminin en zayıf olduğu dönem olan Ergin Mücadele ile hedef odaklı, ME form ile etkin, Formülasyon LD50: 2960 ile güvenli.

Tarçın yağlı yeni nesil bir biyosidaldir.
Tarçın Yağlı;
• Sinamaldehid, sinnamil asetat ve sinnamil alkol-pıhtılaşmayı önler, inhalasyonu arttırır.
• Askıda kalma süresini %10 arttırır 
• Soğumayı önler su buharı oluşumunu arttırarak askıda kalmayı %20 daha arttırır
 
Biyosidal ürün seçimi Moleküler boyutta incelenmeli ve karar mekanizması oluşturulmalıdır. 
Br. Molekülü en etkin ve ürünün verimliliğini arttırmada başrol oyuncusudur.
CI, F, N;
Bağışıklık, verimlilik açısından 3 molekül ile hizmet eder.
– CI;
• Yükseltgendir,
• Suyla tepkimesinde tuz ve oksijen açığa çıkar
• Mikrop öldürücüdür.
– F;
• En elektronegatif elementtir,
• Tüm maddelerle reaksiyona girer, zararlı tarafından atılmaz,
• O, K, Na, P, Ca ile tepkimeye girmez, çevresel risk oluşturmaz,
• Diş macununda kullanılır.
– N;
• Havanın %78’ini kaplar,
• Ametaldir,
• Makro besin maddesidir.
• Cazibeyi arttırır.
 
Zararlılar ile mücadele zararlını bağışıklık sistemi ile mücadeleden ibarettir. Bağışıklık sistemini etkileyen hormon p450 (gulutethion-s-transferanz) enzimleridir. Bu enzimler zararlı vücuduna giren moleküllerin dışarı atılmasını ve dolayısı ile bağışıklık sistemin oluşturmaktadır.
Yukarıda görüldüğü gibi p450 enzimi pupa evresinden yumurta evresine doğru sürekli artmaktadır.  
Zararlının bağışıklık sisteminin en zayıf olduğu dönem ergin dönemidir. Bu dönemde zararlıyı dinlenme, konaklama, barınma, beslenme yerlerine uygulama yaparak mücadele edersek hem zararlıyı yakalamış hem öldürme oranını maksimumda tutmuş oluruz. 
Formülasyon kalitesi ürünün verimliliğini etkileyen en önemli hususların başında gelmektedir. Mikroemülsiyon teknolojisi ile aktif ve yarımcı maddeler homojenizasyon verimliliğinin yanında düşük mikro boyutta damlacıklar oluşturduğundan ürünün toplam verimliliğini de arttırmaktadır. Damlacık boyutu;  E: 0,01-0,1 mm çapındadır. Bu sayede zararlıya aktifin teması ile tutunma oranı artmakta, yüzey alanı azaldığından dış etkilere dayanım artmaktadır.
Ürün içeriğinde 3 aktif madde bulundurmaktadır. 
%10 Cyfluthrin - %5 Tetramethrin - %10 PBO
Güvenlik;
Ürünler kullanıldığında güvenlik açısından iki kritik kontrol noktası bulunmaktadır.
1. Uygulayıcı Güvenliği
2. Çevre Güvenliği 
Her ikisi açısından bir çok veri incelenebilir fakat Formülasyon LD50 değeri tüm riskler hakkında genel bilgi sunmaktadır. Propoint ME ürünümüzün Gosselin, Smith ve Hodge toksik sınıflandırmasına göre formülasyon LD50 değeri: 2960 mg/kg. ile pratik olarak Non-toksikdir.